کمترین: 
113527.7
بیشترین: 
114576.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
113527.7
زمان: 
4/5 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 5 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 تیر 1397 , 113527.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:40","price":114494.1},{"date":"1397/04/05 09:50","price":114576.4},{"date":"1397/04/05 10:00","price":114572.3},{"date":"1397/04/05 12:30","price":113540.2},{"date":"1397/04/05 15:40","price":113527.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399