کمترین: 
2500.3
بیشترین: 
2500.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2500.3
زمان: 
4/5 09:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 تیر 1397 , 2500.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":2500.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399