کمترین: 
67.8
بیشترین: 
67.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.8
زمان: 
4/5 09:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 تیر 1397 , 67.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":67.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399