کمترین: 
12900.3
بیشترین: 
12900.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12900.3
زمان: 
4/5 09:00
قیمت بات تایلند امروز 5 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 تیر 1397 , 12900.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":12900.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399