کمترین: 
1057.2
بیشترین: 
1057.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057.2
زمان: 
4/5 09:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 تیر 1397 , 1057.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":1057.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399