کمترین: 
3126.3
بیشترین: 
3126.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3126.3
زمان: 
4/5 09:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 تیر 1397 , 3126.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":3126.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399