کمترین: 
3499.4
بیشترین: 
3499.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3499.4
زمان: 
4/5 09:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 تیر 1397 , 3499.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":3499.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399