کمترین: 
357.5
بیشترین: 
357.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357.5
زمان: 
4/5 09:00
قیمت دینار عراق امروز 5 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 تیر 1397 , 357.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":357.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399