کمترین: 
1168.7
بیشترین: 
1168.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1168.7
زمان: 
4/5 09:00
قیمت ریال قطر امروز 5 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 تیر 1397 , 1168.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":1168.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399