کمترین: 
1134.4
بیشترین: 
1134.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1134.4
زمان: 
4/5 09:00
قیمت ریال عربستان امروز 5 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 تیر 1397 , 1134.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":1134.4}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399