کمترین: 
14064.7
بیشترین: 
14064.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14064.7
زمان: 
4/5 09:00
قیمت دینار کویت امروز 5 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 تیر 1397 , 14064.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":14064.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399