کمترین: 
525.4
بیشترین: 
525.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
525.4
زمان: 
4/5 09:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 تیر 1397 , 525.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":525.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399