کمترین: 
481.2
بیشترین: 
481.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
481.2
زمان: 
4/5 09:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 تیر 1397 , 481.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":481.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399