کمترین: 
58.8
بیشترین: 
58.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.8
زمان: 
4/5 09:00
قیمت افغانی امروز 5 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 5 تیر 1397 , 58.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":58.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399