کمترین: 
4313.4
بیشترین: 
4313.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4313.4
زمان: 
4/5 09:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 تیر 1397 , 4313.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":4313.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399