کمترین: 
3886.6
بیشترین: 
3886.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3886.6
زمان: 
4/5 09:00
قیمت ین ژاپن امروز 5 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 تیر 1397 , 3886.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":3886.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399