کمترین: 
907.5
بیشترین: 
907.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
907.5
زمان: 
4/5 09:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 تیر 1397 , 907.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":907.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399