کمترین: 
5652.4
بیشترین: 
5652.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5652.4
زمان: 
4/5 09:00
قیمت پوند امروز 5 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 5 تیر 1397 , 5652.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":5652.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399