کمترین: 
4984.5
بیشترین: 
4984.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4984.5
زمان: 
4/5 09:00
قیمت یورو امروز 5 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 5 تیر 1397 , 4984.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":4984.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399