کمترین: 
4254
بیشترین: 
4254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4254
زمان: 
4/5 09:00
قیمت دلار امروز 5 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 5 تیر 1397 , 4254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 09:00","price":4254}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399