کمترین: 
1259.05
بیشترین: 
1267.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259.05
زمان: 
4/5 16:00
قیمت اونس طلا امروز 5 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 تیر 1397 , 1259.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 01:00","price":1266.11},{"date":"1397/04/05 04:00","price":1266.26},{"date":"1397/04/05 04:30","price":1266.67},{"date":"1397/04/05 05:00","price":1266.05},{"date":"1397/04/05 05:30","price":1266.13},{"date":"1397/04/05 06:00","price":1266.70},{"date":"1397/04/05 06:30","price":1267.06},{"date":"1397/04/05 07:00","price":1265.42},{"date":"1397/04/05 07:30","price":1265.20},{"date":"1397/04/05 08:30","price":1264.14},{"date":"1397/04/05 09:00","price":1264.40},{"date":"1397/04/05 09:30","price":1264.01},{"date":"1397/04/05 10:00","price":1263.72},{"date":"1397/04/05 10:30","price":1263.88},{"date":"1397/04/05 11:00","price":1263.78},{"date":"1397/04/05 11:30","price":1264.41},{"date":"1397/04/05 13:00","price":1262.36},{"date":"1397/04/05 16:00","price":1259.05}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399