کمترین: 
445.79
بیشترین: 
467.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
446.98
زمان: 
4/5 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 تیر 1397 , 446.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 01:00","price":466.22},{"date":"1397/04/05 04:00","price":466.79},{"date":"1397/04/05 04:30","price":467.13},{"date":"1397/04/05 05:00","price":465.17},{"date":"1397/04/05 07:00","price":462.28},{"date":"1397/04/05 07:30","price":464.06},{"date":"1397/04/05 08:00","price":463.93},{"date":"1397/04/05 10:00","price":463.4},{"date":"1397/04/05 10:30","price":464.01},{"date":"1397/04/05 11:00","price":463.84},{"date":"1397/04/05 11:30","price":463.09},{"date":"1397/04/05 12:30","price":461.62},{"date":"1397/04/05 13:30","price":456.92},{"date":"1397/04/05 14:00","price":453.38},{"date":"1397/04/05 16:00","price":449.64},{"date":"1397/04/05 19:00","price":445.79},{"date":"1397/04/05 22:00","price":446.98}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399