کمترین: 
6163.3
بیشترین: 
6260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6171.8
زمان: 
4/5 22:30
قیمت بیت کوین امروز 5 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 تیر 1397 , 6171.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/05 01:00","price":6260},{"date":"1397/04/05 04:00","price":6240.9},{"date":"1397/04/05 04:30","price":6246.9},{"date":"1397/04/05 05:00","price":6241.2},{"date":"1397/04/05 07:00","price":6233.9},{"date":"1397/04/05 07:30","price":6239.9},{"date":"1397/04/05 08:00","price":6230.9},{"date":"1397/04/05 10:00","price":6239.3},{"date":"1397/04/05 10:30","price":6254.8},{"date":"1397/04/05 11:00","price":6245.8},{"date":"1397/04/05 11:30","price":6249},{"date":"1397/04/05 12:30","price":6231.9},{"date":"1397/04/05 13:30","price":6229.3},{"date":"1397/04/05 14:00","price":6216.4},{"date":"1397/04/05 16:00","price":6201.9},{"date":"1397/04/05 19:00","price":6182.3},{"date":"1397/04/05 19:30","price":6178},{"date":"1397/04/05 22:00","price":6163.3},{"date":"1397/04/05 22:30","price":6171.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399