کمترین: 
421000
بیشترین: 
422500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
421000
زمان: 
4/4 20:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 4 تیر 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 421000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 19:18","price":422500},{"date":"1397/04/04 20:30","price":421000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399