کمترین: 
420000
بیشترین: 
421500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
420000
زمان: 
4/4 20:30
قیمت سکه گرمی امروز 4 تیر 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 420000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 19:18","price":421500},{"date":"1397/04/04 20:30","price":420000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399