کمترین: 
1460000
بیشترین: 
1465000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1460000
زمان: 
4/4 20:30
قیمت نیم سکه امروز 4 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 19:18","price":1465000},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1460000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399