کمترین: 
2690000
بیشترین: 
2720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2690000
زمان: 
4/4 20:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 19:18","price":2720000},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2690000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399