کمترین: 
71.89
بیشترین: 
71.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.89
زمان: 
4/4 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 4 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 4 تیر 1397 , 71.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 17:32","price":71.89}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399