کمترین: 
1063800
بیشترین: 
1176700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1073300
زمان: 
4/4 23:55
قیمت طلای متفرقه امروز 4 تیر 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1073300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 13:15","price":1147300},{"date":"1397/04/04 13:55","price":1143100},{"date":"1397/04/04 14:05","price":1141000},{"date":"1397/04/04 14:15","price":1149400},{"date":"1397/04/04 14:25","price":1156200},{"date":"1397/04/04 14:35","price":1176700},{"date":"1397/04/04 14:45","price":1152500},{"date":"1397/04/04 14:55","price":1162000},{"date":"1397/04/04 15:05","price":1170400},{"date":"1397/04/04 15:35","price":1169800},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1171400},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1159900},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1152500},{"date":"1397/04/04 16:15","price":1146200},{"date":"1397/04/04 16:25","price":1150400},{"date":"1397/04/04 16:35","price":1149400},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1145700},{"date":"1397/04/04 17:00","price":1144100},{"date":"1397/04/04 17:15","price":1135700},{"date":"1397/04/04 18:05","price":1088500},{"date":"1397/04/04 20:25","price":1084300},{"date":"1397/04/04 21:35","price":1065400},{"date":"1397/04/04 22:45","price":1063800},{"date":"1397/04/04 23:55","price":1073300}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399