کمترین: 
15
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/4 20:30
قیمت لیر سوریه امروز 4 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:40","price":15},{"date":"1397/04/04 11:50","price":16},{"date":"1397/04/04 15:00","price":17},{"date":"1397/04/04 15:20","price":16},{"date":"1397/04/04 20:30","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399