کمترین: 
126
بیشترین: 
141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
128
زمان: 
4/4 21:40
قیمت روبل روسیه امروز 4 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:30","price":133},{"date":"1397/04/04 11:40","price":126},{"date":"1397/04/04 11:50","price":132},{"date":"1397/04/04 12:00","price":131},{"date":"1397/04/04 13:00","price":133},{"date":"1397/04/04 14:10","price":135},{"date":"1397/04/04 15:00","price":141},{"date":"1397/04/04 15:20","price":136},{"date":"1397/04/04 17:20","price":135},{"date":"1397/04/04 19:20","price":131},{"date":"1397/04/04 20:30","price":129},{"date":"1397/04/04 21:40","price":128}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399