کمترین: 
64
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/4 21:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:30","price":68},{"date":"1397/04/04 11:40","price":64},{"date":"1397/04/04 11:50","price":67},{"date":"1397/04/04 13:00","price":68},{"date":"1397/04/04 14:10","price":69},{"date":"1397/04/04 15:00","price":72},{"date":"1397/04/04 15:20","price":69},{"date":"1397/04/04 19:20","price":67},{"date":"1397/04/04 20:30","price":66},{"date":"1397/04/04 21:40","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399