کمترین: 
118
بیشترین: 
131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
118
زمان: 
4/4 21:40
قیمت روپیه هند امروز 4 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 4 تیر 1397 , 118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:30","price":123},{"date":"1397/04/04 11:40","price":120},{"date":"1397/04/04 11:50","price":122},{"date":"1397/04/04 12:00","price":121},{"date":"1397/04/04 13:10","price":122},{"date":"1397/04/04 13:20","price":123},{"date":"1397/04/04 13:30","price":122},{"date":"1397/04/04 14:00","price":123},{"date":"1397/04/04 14:10","price":124},{"date":"1397/04/04 14:30","price":125},{"date":"1397/04/04 15:00","price":131},{"date":"1397/04/04 15:20","price":125},{"date":"1397/04/04 17:20","price":124},{"date":"1397/04/04 19:10","price":125},{"date":"1397/04/04 19:20","price":121},{"date":"1397/04/04 20:30","price":119},{"date":"1397/04/04 21:40","price":118}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399