کمترین: 
6.6
بیشترین: 
7.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/4 21:40
قیمت دینار عراق امروز 4 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:30","price":6.9},{"date":"1397/04/04 11:40","price":6.7},{"date":"1397/04/04 11:50","price":6.8},{"date":"1397/04/04 13:10","price":6.9},{"date":"1397/04/04 14:10","price":7},{"date":"1397/04/04 15:00","price":7.3},{"date":"1397/04/04 15:20","price":7},{"date":"1397/04/04 19:20","price":6.8},{"date":"1397/04/04 20:30","price":6.7},{"date":"1397/04/04 21:40","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399