کمترین: 
112
بیشترین: 
126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
114
زمان: 
4/4 21:40
قیمت افغانی امروز 4 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 11:30","price":118},{"date":"1397/04/04 11:40","price":112},{"date":"1397/04/04 11:50","price":117},{"date":"1397/04/04 13:00","price":118},{"date":"1397/04/04 14:10","price":120},{"date":"1397/04/04 15:00","price":126},{"date":"1397/04/04 15:20","price":121},{"date":"1397/04/04 16:20","price":120},{"date":"1397/04/04 19:20","price":116},{"date":"1397/04/04 20:30","price":115},{"date":"1397/04/04 21:40","price":114}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399