کمترین: 
245
بیشترین: 
264
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
245
زمان: 
4/4 21:40
قیمت بات تایلند امروز 4 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 تیر 1397 , 245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:30","price":264},{"date":"1397/04/04 11:30","price":254},{"date":"1397/04/04 11:40","price":248},{"date":"1397/04/04 11:50","price":251},{"date":"1397/04/04 13:10","price":254},{"date":"1397/04/04 13:20","price":253},{"date":"1397/04/04 14:00","price":254},{"date":"1397/04/04 14:10","price":258},{"date":"1397/04/04 15:20","price":260},{"date":"1397/04/04 16:10","price":259},{"date":"1397/04/04 17:20","price":257},{"date":"1397/04/04 19:10","price":258},{"date":"1397/04/04 19:20","price":250},{"date":"1397/04/04 20:30","price":246},{"date":"1397/04/04 21:40","price":245}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399