کمترین: 
2186
بیشترین: 
2455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2223
زمان: 
4/4 21:40
قیمت ریال قطر امروز 4 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 تیر 1397 , 2223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:30","price":2397},{"date":"1397/04/04 10:40","price":2398},{"date":"1397/04/04 11:30","price":2308},{"date":"1397/04/04 11:40","price":2186},{"date":"1397/04/04 11:50","price":2283},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2281},{"date":"1397/04/04 12:50","price":2280},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2304},{"date":"1397/04/04 13:10","price":2301},{"date":"1397/04/04 13:20","price":2299},{"date":"1397/04/04 13:30","price":2300},{"date":"1397/04/04 14:00","price":2301},{"date":"1397/04/04 14:10","price":2337},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2455},{"date":"1397/04/04 15:20","price":2357},{"date":"1397/04/04 15:40","price":2356},{"date":"1397/04/04 16:10","price":2353},{"date":"1397/04/04 16:20","price":2346},{"date":"1397/04/04 16:50","price":2347},{"date":"1397/04/04 17:00","price":2346},{"date":"1397/04/04 17:20","price":2334},{"date":"1397/04/04 19:10","price":2338},{"date":"1397/04/04 19:20","price":2269},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2236},{"date":"1397/04/04 21:40","price":2223}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399