کمترین: 
15
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/4 20:30
قیمت درام ارمنستان امروز 4 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":17},{"date":"1397/04/04 11:30","price":16},{"date":"1397/04/04 11:40","price":15},{"date":"1397/04/04 11:50","price":16},{"date":"1397/04/04 15:00","price":17},{"date":"1397/04/04 15:20","price":16},{"date":"1397/04/04 17:20","price":17},{"date":"1397/04/04 20:30","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399