کمترین: 
1962
بیشترین: 
2228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2019
زمان: 
4/4 21:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":2175},{"date":"1397/04/04 10:30","price":2176},{"date":"1397/04/04 10:40","price":2177},{"date":"1397/04/04 11:00","price":2178},{"date":"1397/04/04 11:10","price":2175},{"date":"1397/04/04 11:20","price":2176},{"date":"1397/04/04 11:30","price":2094},{"date":"1397/04/04 11:40","price":1962},{"date":"1397/04/04 11:50","price":2071},{"date":"1397/04/04 12:00","price":2070},{"date":"1397/04/04 12:10","price":2069},{"date":"1397/04/04 12:20","price":2070},{"date":"1397/04/04 12:50","price":2069},{"date":"1397/04/04 13:10","price":2088},{"date":"1397/04/04 13:40","price":2087},{"date":"1397/04/04 14:00","price":2088},{"date":"1397/04/04 14:10","price":2120},{"date":"1397/04/04 14:30","price":2121},{"date":"1397/04/04 14:50","price":2122},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2228},{"date":"1397/04/04 15:20","price":2138},{"date":"1397/04/04 16:10","price":2136},{"date":"1397/04/04 16:20","price":2129},{"date":"1397/04/04 16:30","price":2130},{"date":"1397/04/04 16:50","price":2131},{"date":"1397/04/04 17:00","price":2130},{"date":"1397/04/04 17:20","price":2119},{"date":"1397/04/04 19:10","price":2129},{"date":"1397/04/04 19:20","price":2060},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2030},{"date":"1397/04/04 21:40","price":2019}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399