کمترین: 
1032
بیشترین: 
1139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1032
زمان: 
4/4 21:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":1112},{"date":"1397/04/04 10:30","price":1113},{"date":"1397/04/04 11:30","price":1071},{"date":"1397/04/04 11:40","price":1044},{"date":"1397/04/04 11:50","price":1060},{"date":"1397/04/04 12:00","price":1059},{"date":"1397/04/04 12:20","price":1058},{"date":"1397/04/04 13:10","price":1068},{"date":"1397/04/04 13:20","price":1067},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1068},{"date":"1397/04/04 14:10","price":1085},{"date":"1397/04/04 14:40","price":1084},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1139},{"date":"1397/04/04 15:20","price":1093},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1094},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1092},{"date":"1397/04/04 16:20","price":1089},{"date":"1397/04/04 17:20","price":1083},{"date":"1397/04/04 19:10","price":1085},{"date":"1397/04/04 19:20","price":1053},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1038},{"date":"1397/04/04 21:40","price":1032}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399