کمترین: 
5430
بیشترین: 
6166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5581
زمان: 
4/4 22:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 4 تیر 1397 , 5581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":6021},{"date":"1397/04/04 10:30","price":6024},{"date":"1397/04/04 10:40","price":6025},{"date":"1397/04/04 10:50","price":6024},{"date":"1397/04/04 11:00","price":6022},{"date":"1397/04/04 11:10","price":6021},{"date":"1397/04/04 11:20","price":6023},{"date":"1397/04/04 11:30","price":5796},{"date":"1397/04/04 11:40","price":5430},{"date":"1397/04/04 11:50","price":5729},{"date":"1397/04/04 12:00","price":5732},{"date":"1397/04/04 12:10","price":5735},{"date":"1397/04/04 12:40","price":5736},{"date":"1397/04/04 13:00","price":5737},{"date":"1397/04/04 13:10","price":5790},{"date":"1397/04/04 13:20","price":5789},{"date":"1397/04/04 13:30","price":5786},{"date":"1397/04/04 13:40","price":5784},{"date":"1397/04/04 14:00","price":5781},{"date":"1397/04/04 14:10","price":5870},{"date":"1397/04/04 14:30","price":5873},{"date":"1397/04/04 14:40","price":5871},{"date":"1397/04/04 14:50","price":5873},{"date":"1397/04/04 15:00","price":6166},{"date":"1397/04/04 15:20","price":5915},{"date":"1397/04/04 15:40","price":5920},{"date":"1397/04/04 15:50","price":5921},{"date":"1397/04/04 16:10","price":5915},{"date":"1397/04/04 16:20","price":5896},{"date":"1397/04/04 16:30","price":5894},{"date":"1397/04/04 16:40","price":5895},{"date":"1397/04/04 16:50","price":5900},{"date":"1397/04/04 17:00","price":5898},{"date":"1397/04/04 17:20","price":5865},{"date":"1397/04/04 19:10","price":5871},{"date":"1397/04/04 19:20","price":5693},{"date":"1397/04/04 20:30","price":5610},{"date":"1397/04/04 21:40","price":5579},{"date":"1397/04/04 22:50","price":5581}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399