کمترین: 
5992
بیشترین: 
6636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5994
زمان: 
4/4 22:50
قیمت دلار استرالیا امروز 4 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 تیر 1397 , 5994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":6473},{"date":"1397/04/04 10:30","price":6474},{"date":"1397/04/04 10:40","price":6476},{"date":"1397/04/04 10:50","price":6479},{"date":"1397/04/04 11:00","price":6481},{"date":"1397/04/04 11:10","price":6483},{"date":"1397/04/04 11:20","price":6485},{"date":"1397/04/04 11:30","price":6239},{"date":"1397/04/04 11:40","price":6080},{"date":"1397/04/04 11:50","price":6168},{"date":"1397/04/04 12:10","price":6170},{"date":"1397/04/04 12:20","price":6172},{"date":"1397/04/04 13:00","price":6173},{"date":"1397/04/04 13:10","price":6228},{"date":"1397/04/04 13:20","price":6225},{"date":"1397/04/04 13:30","price":6224},{"date":"1397/04/04 13:40","price":6222},{"date":"1397/04/04 14:00","price":6223},{"date":"1397/04/04 14:10","price":6318},{"date":"1397/04/04 14:30","price":6320},{"date":"1397/04/04 15:00","price":6636},{"date":"1397/04/04 15:20","price":6363},{"date":"1397/04/04 15:40","price":6371},{"date":"1397/04/04 16:10","price":6362},{"date":"1397/04/04 16:20","price":6345},{"date":"1397/04/04 16:30","price":6342},{"date":"1397/04/04 16:40","price":6346},{"date":"1397/04/04 16:50","price":6350},{"date":"1397/04/04 17:00","price":6349},{"date":"1397/04/04 17:20","price":6315},{"date":"1397/04/04 19:10","price":6320},{"date":"1397/04/04 19:20","price":6122},{"date":"1397/04/04 20:30","price":6026},{"date":"1397/04/04 21:40","price":5992},{"date":"1397/04/04 22:50","price":5994}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399