کمترین: 
739
بیشترین: 
817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
739
زمان: 
4/4 21:40
قیمت ین ژاپن امروز 4 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 تیر 1397 , 739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":797},{"date":"1397/04/04 10:30","price":798},{"date":"1397/04/04 11:30","price":768},{"date":"1397/04/04 11:40","price":748},{"date":"1397/04/04 11:50","price":760},{"date":"1397/04/04 12:00","price":759},{"date":"1397/04/04 12:50","price":758},{"date":"1397/04/04 13:00","price":757},{"date":"1397/04/04 13:10","price":764},{"date":"1397/04/04 14:00","price":766},{"date":"1397/04/04 14:10","price":778},{"date":"1397/04/04 15:00","price":817},{"date":"1397/04/04 15:20","price":784},{"date":"1397/04/04 16:10","price":782},{"date":"1397/04/04 16:20","price":780},{"date":"1397/04/04 17:20","price":776},{"date":"1397/04/04 19:10","price":777},{"date":"1397/04/04 19:20","price":754},{"date":"1397/04/04 20:30","price":743},{"date":"1397/04/04 21:40","price":739}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399