کمترین: 
1235
بیشترین: 
1367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235
زمان: 
4/4 22:50
قیمت یوان چین امروز 4 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 تیر 1397 , 1235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":1334},{"date":"1397/04/04 10:30","price":1335},{"date":"1397/04/04 11:10","price":1336},{"date":"1397/04/04 11:30","price":1286},{"date":"1397/04/04 11:40","price":1253},{"date":"1397/04/04 11:50","price":1273},{"date":"1397/04/04 12:00","price":1272},{"date":"1397/04/04 12:10","price":1271},{"date":"1397/04/04 13:10","price":1283},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1282},{"date":"1397/04/04 13:40","price":1281},{"date":"1397/04/04 14:10","price":1301},{"date":"1397/04/04 14:30","price":1300},{"date":"1397/04/04 14:40","price":1301},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1367},{"date":"1397/04/04 15:20","price":1311},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1312},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1311},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1310},{"date":"1397/04/04 16:20","price":1307},{"date":"1397/04/04 17:20","price":1300},{"date":"1397/04/04 19:10","price":1303},{"date":"1397/04/04 19:20","price":1263},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1245},{"date":"1397/04/04 21:40","price":1236},{"date":"1397/04/04 22:50","price":1235}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399