کمترین: 
1723
بیشترین: 
1924
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1724
زمان: 
4/4 22:50
قیمت لیر ترکیه امروز 4 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 1724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:20","price":1885},{"date":"1397/04/04 10:30","price":1896},{"date":"1397/04/04 10:40","price":1897},{"date":"1397/04/04 10:50","price":1904},{"date":"1397/04/04 11:00","price":1911},{"date":"1397/04/04 11:10","price":1924},{"date":"1397/04/04 11:20","price":1918},{"date":"1397/04/04 11:30","price":1841},{"date":"1397/04/04 11:40","price":1792},{"date":"1397/04/04 11:50","price":1818},{"date":"1397/04/04 12:00","price":1807},{"date":"1397/04/04 12:10","price":1808},{"date":"1397/04/04 12:20","price":1812},{"date":"1397/04/04 12:40","price":1810},{"date":"1397/04/04 13:00","price":1809},{"date":"1397/04/04 13:10","price":1825},{"date":"1397/04/04 13:20","price":1822},{"date":"1397/04/04 13:30","price":1815},{"date":"1397/04/04 13:40","price":1814},{"date":"1397/04/04 14:00","price":1806},{"date":"1397/04/04 14:10","price":1833},{"date":"1397/04/04 14:30","price":1835},{"date":"1397/04/04 14:50","price":1826},{"date":"1397/04/04 15:00","price":1909},{"date":"1397/04/04 15:20","price":1828},{"date":"1397/04/04 15:40","price":1818},{"date":"1397/04/04 15:50","price":1823},{"date":"1397/04/04 16:10","price":1826},{"date":"1397/04/04 16:20","price":1823},{"date":"1397/04/04 16:30","price":1822},{"date":"1397/04/04 16:40","price":1823},{"date":"1397/04/04 16:50","price":1830},{"date":"1397/04/04 17:00","price":1832},{"date":"1397/04/04 17:20","price":1819},{"date":"1397/04/04 19:10","price":1816},{"date":"1397/04/04 19:20","price":1761},{"date":"1397/04/04 20:30","price":1737},{"date":"1397/04/04 21:40","price":1723},{"date":"1397/04/04 22:50","price":1724}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399