کمترین: 
2776000
بیشترین: 
2961000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2821000
زمان: 
4/4 22:48
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 4 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2821000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:18","price":2961000},{"date":"1397/04/04 11:36","price":2776000},{"date":"1397/04/04 12:18","price":2781000},{"date":"1397/04/04 12:48","price":2791000},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2806000},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2876000},{"date":"1397/04/04 19:18","price":2843500},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2816000},{"date":"1397/04/04 21:36","price":2801000},{"date":"1397/04/04 22:48","price":2821000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399