کمترین: 
2771000
بیشترین: 
2956000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2816000
زمان: 
4/4 22:48
قیمت سکه امامی امروز 4 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 4 تیر 1397 , 2816000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 10:18","price":2956000},{"date":"1397/04/04 11:36","price":2771000},{"date":"1397/04/04 12:18","price":2776000},{"date":"1397/04/04 12:48","price":2786000},{"date":"1397/04/04 13:00","price":2801000},{"date":"1397/04/04 15:00","price":2871000},{"date":"1397/04/04 19:18","price":2821000},{"date":"1397/04/04 20:30","price":2811000},{"date":"1397/04/04 21:36","price":2796000},{"date":"1397/04/04 22:48","price":2816000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399