کمترین: 
114879.6
بیشترین: 
115207.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
115174.5
زمان: 
4/4 15:40
قیمت شاخص بورس امروز 4 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 تیر 1397 , 115174.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:40","price":114879.6},{"date":"1397/04/04 12:40","price":115207.4},{"date":"1397/04/04 15:40","price":115174.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399