کمترین: 
2499
بیشترین: 
2499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2499
زمان: 
4/4 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 4 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 تیر 1397 , 2499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":2499}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399