کمترین: 
67.5
بیشترین: 
67.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.5
زمان: 
4/4 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 4 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 تیر 1397 , 67.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/04 09:20","price":67.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399